Disclaimer en Privacyverklaring

DISCLAIMER

Alle betrokken partijen bij BNC Ontwikkeling besteden een constante zorg aan de website, ondanks dat kan BNC Ontwikkeling niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan BNC Ontwikkeling dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van BNC Ontwikkeling.


PRIVACY POLICY OOSTERHOFZUID.NL

In dit privacy beleid van Oosterhof Zuid beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin staat uitgelegd hoe wij deze gegevens verzamelen en gebruiken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

ALGEMEEN

BNC Ontwikkeling registreert geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project. Verzamelde gegevens worden tevens niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij expliciet vermeld in het privacy beleid. De duur van opslag betreft 5 jaar. Daarna worden gegevens vernietigd.

WEBBEZOEK

Wanneer u de website van Oosterhof Zuid bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon.

NIEUWSBRIEF

Bij het opslaan van de correspondentie word uw e-mailadres ook opgeslagen en, als u dit hebt aangegeven, gebruikt om een nieuwsbrief te verzenden waarin u updates ontvangt van Oosterhof Zuid en onze producten. Hiervoor kunt u zich ook afmelden.

GOOGLE ANALYTICS

BNC Ontwikkeling maakt gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.